Logo
Menu

 • Strona główna
 • Ankiety
 • Archiwum
 • Informacje
 • Kontakt
 • Kalendarz Podatnika
 • Karty informacyjne
 • Konta Bankowe
 • Licytacje
 • Linki
 • Lokalizacja Urzędu
 • Pobieranie
 • Przetargi
 • Statystyki
 • Top 10
 • VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym
 • Zasięg Urzędu

 •  
  Online
  Aktualnie jest 14 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.
   
  Licznik


  od 01.11.2005
   
  Czas pracy Urzędu
  Urząd:
  Pn7:15 - 18:00
  Wt - Pt7:15 - 15:15
  Kasa:
  Pn - Pt7:45 - 13:45
   
  Prawo: Zmiany w odliczeniach za materiały budowlane 
  Prawo

  UWAGA!


  NOWE ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW NA MATERIAŁY BUDOWLANE!


  Z dniem 01.01.2014r. wchodzą w życie przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa z dnia 27 września 2013r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 08.11.2013r. pod poz. 1304. Ustawa ta uchyla ustawę z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i  wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie możliwości rozliczania tych wydatków.
  Zgodnie z nowymi regulacjami osoby fizyczne, które przed dniem 01.01.2014r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać się także po dniu 31.12.2013r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to zarówno osób, które składały już wnioski VZM-1, jak i osób, które dotychczas nie korzystały z tego prawa. Nie ma natomiast możliwości żądania zwrotu od wydatków na remont lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego poniesionych po dniu 01.01.2014r.


  Wniosek o zwrot części wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie:

  • od 01.05.2004r. - 31.12.2005r. - składa się nie później niż do 31.12.2014r.

  • od 01.01.2006r. - 31.12.2007r. - składa się nie później niż do 31.12.2015r.

  • od 01.01.2008r. - 31.12.2009r. - składa się nie później niż do 31.12.2016r.

  • od 01.01.2010r. - 31.12.2011r. - składa się nie później niż do 31.12.2017r.

  • od 01.01.2012r. - 31.12.2013r. - składa się nie później niż do 31.12.2018r.


  Pozostawiono jednak możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych po 01.01.2014r., ale na następujących warunkach:

  • wydatki poniesiono w związku z budową domu jednorodzinnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,

  • w/w inwestycja dokonana została na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 01.01.2014r.,

  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 100m2 lub 85m2 i 110 m2, jeżeli osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci (małoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub dzieci do 25. roku życia uczące się)

  • do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę, osoba fizyczna nie ukończyła 36 lat (w przypadku pozwolenia wydanego dla małżonków – warunek ten dot. młodszego z małżonków)

  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była: właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, z wyłączeniem przypadków nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji budynku lub lokalu mieszkalnego (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim warunek ten dotyczy obojga małżonków).


  Warunki dotyczące limitów, ceny m2 powierzchni użytkowej, sposobu dokonania zwrotu, potrącenia kosztów przekazu pocztowego pozostają na dotychczasowych zasadach.

  Podstawą zwrotu są wydatki udokumentowane imienną fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2018r.

  Wniosek na nowych zasadach można złożyć tylko raz, nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, mogą one złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem lub indywidualnie. Bez względu jednak na sposób złożenia wniosku wymagany jest na nim podpis obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, wobec których sąd orzekł separację.

  Termin zwrotu wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeżeli nie budzi on wątpliwości, a w przypadku wystawienia przez organ podatkowy decyzji o zwrocie – w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia.

  Wysłano dnia 19-11-2013 o godz. 12:23:17 przez us1216
   
  Pokrewne linki
  · Więcej o Prawo
  · Napisane przez us1216


  Najczęściej czytany artykuł o Prawo:
  Zmiany w odliczeniach za materiały budowlane

   
  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 5
  Głosów: 1


  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły

   
  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

   
  Associated Topics

  Prawo

  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
   

  Tworzenie strony: 0.03 sekund

  :: fisubice phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::