Logo
Menu

 • Strona główna
 • Ankiety
 • Archiwum
 • Formularz kontaktowy
 • Informacje
 • Kontakt
 • Kalendarz Podatnika
 • Karty informacyjne
 • Konta Bankowe
 • Licytacje
 • Linki
 • Lokalizacja Urzędu
 • Pobieranie
 • Przetargi
 • Statystyki
 • Top 10
 • VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym
 • Wyszukiwarka
 • Zasięg Urzędu

 •  
  Online
  Aktualnie jest 13 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.
   
  Licznik


  od 01.11.2005
   
  Czas pracy Urzędu
  Urząd:
  Pn7:30 - 18:00
  Wt - Pt7:30 - 15:30
  Kasa:
  Pn - Pt7:45 - 13:45
   
  Vat samochody

  ZMIANY OD 01.04.2014r.

  PODATEK VAT

  POJAZDY SAMOCHODOWE

  ( Dz.U. z 2014, poz. 312 )


  Z dniem 01.04.2014r. zmianie ulegają zasady odliczania podatku VAT od poniesionych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi tj. m.in.:

  nabycia pojazdów, ich użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnych charakterze, nabycia paliwa, części zamiennych, usług napraw i konserwacji

  Od 01.04.2014r. co do zasady przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku od wymienionych powyżej wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,


  WYJĄTKI


  Pełne prawo do odliczenia przysługuje w przypadku:


  1. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 tony

  2. pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 86a ust.9 pkt.3 ustawy o VAT oraz par. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2014r. ( Dz.U. z 2014r. poz. 407)

  3. pojazdów spełniających wymogi techniczne, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt.1 i 2 ustawy o VAT, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów.

  4. pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie kierowcą

  5. pozostałych pojazdów, jeżeli są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, a sposób ich użytkowania wynika z ustalonych przez firmę zasad ( wewnętrznych regulaminów użytkowania ) , potwierdzony dodatkowo prowadzoną ewidencja przebiegu pojazdu. Podatnicy prowadzący ewidencje przebiegu pojazdu obowiązani są, pod rygorem utraty prawa do pełnego odliczenia podatku, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informacje o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami na druku VAT-26.

  6. pojazdów innych niż wymienione w pkt.1 do 5, będących przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, w części dotyczącej poszczególnych rat, jeżeli umowa została zawarta przed 01.04.2014r., podatnikowi przed nowelizacją ustawy przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku, i umowa zostanie zarejestrowania w urzędzie skarbowym w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. do 2 maja 2014r..
  Brak prawa do odliczenia:


  Do 30.06.2015r. Podatnicy użytkujący samochody osobowe, oraz inne jeżeli liczba miejsc łącznie z kierowcą wynosi odpowiednio 1, 2 lub 3, a ładowność jest mniejsza odpowiednio od 425kg., 493 kg. i 500 kg., nie maja prawa do odliczenia podatku przy nabyciu paliwa do tych pojazdów, w przypadku, gdy są one wykorzystywane nie tylko do działalności gospodarczej podatnika tzn. w przypadku gdy nie jest prowadzona ewidencji przebiegu pojazdu.  Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty została zamieszczona obszerna broszura, w której szczegółowo zostały omówione zmiany w zakresie zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wprowadzone od dnia 01 kwietnia 2014r.  UWAGA NA OSZUSTÓW

  Uwaga! MF przestrzega przed oszustami


  W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

  Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

  Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

  Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.

  Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie oszustwa.


  Informacje: Darowizna zbędnych składników majątku ruchomego 
  Informacje

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego do przekazania w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr256 poz 2572, z późn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

  Wysłany przez us1216 dnia 24-07-2014 o godz. 11:27:00 (107 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 9508 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)
  Licytacje: Obwieszczenie o sprzedaży ( złota i srebra) 
  Licytacje

  Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości podmiotom uprawnionym do działalności handlowej w zakresie wyrobów ze złota i srebra
  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 105 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 196 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( j.t. Dz. U. z 2012 roku poz. 1015 z późn. zm. ) oraz przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości( Dz. U. z 2014 roku poz. 653) ogłasza sprzedaż następujących kosztowności ze złota i srebra oraz innych, stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądów o przepadku przedmiotów lub o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa ruchomości po niżej wymienionych cenach oszacowania.

  Wysłany przez us1216 dnia 16-07-2014 o godz. 13:12:13 (230 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 10826 bajtów więcej | Licytacje | Wynik: 0)
  Informacje: Ogłoszenie o sprzedaży 
  Informacje

  OGŁOSZENIE
  o sprzedaży w trybie ofertowym składników majątku ruchomego


  Urząd Skarbowy w Myślenicach, ul. H. Cegielskiego 2, 32- 400 Myślenice informuje, iż posiada do sprzedaży w trybie ofertowym zbędne składniki majątku ruchomego:

  Wysłany przez us1216 dnia 03-06-2014 o godz. 14:48:39 (393 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 15595 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)
  Informacje: Ogłoszenie 
  Informacje

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie § 38 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego których wykaz stanowi załącznik nr 1. Jednostki i podmioty zainteresowane przejęciem w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki zawarte ww rozporządzeniu prosimy o składanie wniosków do dnia 27 maja 2014r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

  Wysłany przez us1216 dnia 21-05-2014 o godz. 15:17:05 (355 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 1929 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)
  Prawo: Zmiany w podatku VAT  
  Prawo

  ZMIANY OD 01.01.2014r.

  PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

  ( Dz.U. z 2013r. poz. 35 )


  Od 01.01.2014r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług zmiany dotyczące m.in. powstania obowiązku podatkowego, terminów wystawiania faktur , odliczania podatku naliczonego, podstawy opodatkowania, zwolnień z podatku.

  Wysłany przez us1216 dnia 05-12-2013 o godz. 15:19:20 (654 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 4712 bajtów więcej | Prawo | Wynik: 0)
  Prawo: Zmiany w odliczeniach za materiały budowlane 
  Prawo

  UWAGA!


  NOWE ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW NA MATERIAŁY BUDOWLANE!


  Z dniem 01.01.2014r. wchodzą w życie przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa z dnia 27 września 2013r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 08.11.2013r. pod poz. 1304. Ustawa ta uchyla ustawę z dnia 29.08.2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i  wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie możliwości rozliczania tych wydatków.


  Wysłany przez us1216 dnia 19-11-2013 o godz. 12:23:17 (1055 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 6706 bajtów więcej | Prawo | Wynik: 5)
  Prawo: Limity  
  Prawo

  Ważne limity w działalności gospodarczej na 2014 r.

  Wysłany przez us1216 dnia 06-11-2013 o godz. 13:35:34 (693 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 2244 bajtów więcej | Prawo | Wynik: 0)
  Prawo: Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca kas fiskalnych i paragonów 
  Prawo

  W związku z wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, informujemy, że Ministerstwo Finansów dnia 12.09.2013r. wydało ogólną interpretację w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach. 

  Wysłany przez us1216 dnia 17-07-2013 o godz. 13:39:11 (524 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 677 bajtów więcej | Prawo | Wynik: 0)
  Prawo: ULGA NA ZŁE DŁUGI 
  Prawo

  W związku ze zmianą z dniem 01.01.2013r. przepisów art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania tzw. „ulgi na złe długi” informujemy, iż w przypadku, gdy w poszczególnych okresach rozliczeniowych upływa 150 dzień od terminu płatności wynikającego z faktury lub umowy, a należność za daną fakturę nie zostanie uregulowana konieczne jest dokonanie korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym termin ten upłynął.

  Wysłany przez us1216 dnia 17-04-2013 o godz. 12:41:06 (560 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 828 bajtów więcej | Prawo | Wynik: 0)
  Informacje: Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca kas fiskalnych i paragonów 
  Informacje

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

  Wysłany przez us1216 dnia 11-04-2013 o godz. 08:26:28 (422 odsłon)
  (Czytaj więcej... | 3037 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)
  Zegar
   
  Ankieta
  No current Surveys.
   
  Kalendarz

  Sierpień 2014
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
  Info
  BIP

  ePUAP

  RCL

  E-Deklaracje

  Finanse

  Min Fin

  KIP

  Powered by PHP-Nuke
   
   

  Tworzenie strony: 0.05 sekund

  :: fisubice phpbb2 style by Daz :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com ::